Siteul web www.edelhouse.ro este proprietatea S.C. Edel House S.R.L. și este un site comercial destinat prezentării serviciilor prestate și/sau comercializate de S.C. Edel House S.R.L.
Hotel Edel House® este marcă înregistrată a S.C. Edel House S.R.L.

Definiții:
Utilizator - persoana care utilizează serviciile acestui site (vizualizare, accesare de informații, browsing, înregistrare, rezervări online, cereri de servicii, etc.)

Răspundere limitată:
Toate datele introduse de utilizatori la trimiterea unui email sau la plasarea unei comenzi / rezervări prin intermediul siteului www.edelhouse.ro sunt responsabilitatea acestora, S.C. Edel House S.R.L. neasumându-și nici o vină pentru eventualele erori ce survin din prelucrarea acestor date.

Confidențialitate:
S.C. Edel House S.R.L. garantează confidențialitatea acestor date, angajându-se să nu publice, divulge, vândă aceste informații fără acordul proprietarului.

S.C. Edel House S.R.L. poate colecta, stoca și folosi informații despre utilizator, pe care acesta le-a oferit vizitând siteul www.edelhouse.ro (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de înregistrare, etc.).

Aceste informații pot include, printre altele, nume și prenume, adresa de e-mail, adresa de facturare, cod numeric personal, număr de telefon, număr de fax, numele și forma juridică în cazul persoanelor juridice, numărul de înregistrare la Registrului Comertului, Codul Fiscal sau Codul Unic de Înregistrare, și orice alt fel de informație în legatură cu modul în care utilizați produsele și serviciile S.C. Edel House S.R.L.
Informațiile despre utilizator pot fi folosite de S.C. Edel House S.R.L. doar în scopuri asociate comercializării serviciilor S.C. Edel House S.R.L., cum ar fi: procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, oferirea de servicii către utilizator, facturare (în cazul in care utilizatorul nu beneficiază de servicii preplătite), soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către Utilizator, contactarea utilizatorului (inclusiv prin poștă, email, fax, mesaje text, pager sau telefon sau orice alt mijloc de contact) în legătură cu oferte de servicii ale S.C. Edel House S.R.L., etc.

Valabilitate:
Valabilitatea prezentului document este nedeterminată. S.C. Edel House S.R.L. are dreptul de a schimba conținutul prezentului document, clienții fiind rugați să îl consulte periodic. Politica de confidențialitate S.C. Edel House S.R.L. este în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

Administrare:
Informațiile de pe acest site sunt administrate de către personalul Hotelului Edel House folosind modulul de administrare.